kính thiên văn AST3-1

  • Trung Quốc lắp kính thiên văn lớn nhất Nam Cực Trung Quốc lắp kính thiên văn lớn nhất Nam Cực
    Các nhà nghiên cứu thuộc đội viễn trinh Nam Cực thứ 28 của Trung Quốc ngày 18/4 cho biết nước này đã hoàn tất việc lắp đặt và thử nghiệm Kính thiên văn thăm dò Nam Cực AST3-1 tại lục địa băng giá này.