kỷ niệm ngày trái đất

  • Hình ảnh ấn tượng về Ngày Trái đất Hình ảnh ấn tượng về Ngày Trái đất
    Kể từ năm 1970, Ngày Trái đất được tổ chức thường niên vào 22/4, trong đó sinh viên các trường đại học khắp nước Mỹ tụ họp và tăng cường hiểu biết về sự suy thoái của môi trường.