kỹ thuật nguyên tắc ba màu

  • Sergey Prokudin-Gorsky là ai? Sergey Prokudin-Gorsky là ai?
    Google vừa tạo 1 Doodle để tưởng nhớ về Sergey Prokudin-Gorsky. Hôm nay 30/8/2018 là ngày kỉ niệm sinh nhật lần thứ 155 của ông.