kai-lingual

  • Con hàu có ngôn ngữ như người? Con hàu có ngôn ngữ như người?
    Theo hãng AFP ngày 6/12, Nhật Bản đã giải mã “ngôn ngữ” của những con hàu thành công sau khi phát hiện chúng có thể phát ra “tiếng rít” y như người bị đau nếu thay đổi môi trường sống của chúng.