khí hậu thay đổi đột ngột

  • Các sinh vật thời khủng long tuyệt chủng do núi lửa Các sinh vật thời khủng long tuyệt chủng do núi lửa
    Các nhà khoa học kiểm tra các bằng trứng trên toàn thế giới từ vùng New Jersey cho tới Bắc Phi cho biết, họ đã tìm thấy sự liên kết giữa sự kiện biến mất đột ngột của một nửa các loài trên trái đất 200 triệu năm trước, với sự kiện một siêu núi lửa phun trào một cách chính xác.