khí thải CO2

  • Lượng CO2 trong không khí "nặng" kỷ lục Lượng CO2 trong không khí "nặng" kỷ lục
    Theo số liệu thống kê của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) mới công bố, lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính dioxid carbon (CO2) trên toàn cầu đã tăng 1,4%, lên mức kỷ lục 31,6 tỷ tấn trong năm 2012.