không gian bị uốn cong

  • Sóng hấp dẫn là gì? Sóng hấp dẫn là gì?
    Việc tìm thấy sóng hấp dẫn cực kỳ khó, nên có thể nói đây thực sự là một phát hiện phi thường. Và hãy cùng thử xem chúng ta cần biết những gì về phát hiện phi thường này.
  • Lần thứ hai phát hiện sóng hấp dẫn Lần thứ hai phát hiện sóng hấp dẫn
    Việc phát hiện mang tính đột phá của sóng hấp dẫn, những gợn sóng trong không gian và thời gian do Albert Einstein tiên đoán cách đây 100 năm, đã được công bố trong tháng Hai năm nay không phải là sự may mắn.
  • Cách hiểu đơn giản về hố đen vũ trụ và sóng hấp dẫn Cách hiểu đơn giản về hố đen vũ trụ và sóng hấp dẫn
    Sóng hấp dẫn và hố đen vũ trụ là những khái niệm chỉ có những người đam mê vật lý mới có thể am tường. Vậy còn người bình thường, chúng ta sẽ phải hiểu hai khái niệm này như thế nào?