khả năng bay của Ngỗng trời

  • Ngỗng trời có thể bay trong điều kiện nghèo oxy Ngỗng trời có thể bay trong điều kiện nghèo oxy
    Một công trình nghiên cứu mới về khả năng của chim trời bay cao và sống sót được trong điều kiện khắc nghiệt rất có ý nghĩa đối với những người bị chứng bệnh liên quan đến tình trạng thiếu oxy.