khả năng ngửi mùi

  • 4 điều chiếc mũi tiết lộ về sức khỏe của bạn 4 điều chiếc mũi tiết lộ về sức khỏe của bạn
    Mũi tiết lộ rất nhiều bí mật về phần chìm của tảng băng sức khỏe mà bạn thường chỉ thấy phần nổi.
  • Cây cối cũng có tai? Cây cối cũng có tai?
    Không chỉ có khả năng “ngửi” thấy mùi hóa chất và phản ứng với ánh sáng, các loài thực vật còn có thể nghe thấy các tiếng động xung quanh? Thực vật vốn cũng được biết đến với nhiều giác quan như động vật: có thể cảm nhận được mức độ thay đổi của ánh sáng cũng như “mùi” hóa chất trong không khí v&