khảo khổ

  • Phát hiện cổ vật dưới đáy Hoàng Sa Phát hiện cổ vật dưới đáy Hoàng Sa
    Các nhà khảo cổ đã tiến hành khảo sát 12 địa điểm cũ và phát hiện thêm 12 địa điểm mới, thu thập một lượng lớn các mẫu vật bao gồm đồ gốm, sứ, tiền xu, các bộ phận của tàu cổ dưới lòng đại dương.