khối đá sa thạch

  • Phát hiện mới về Angkor Wat Phát hiện mới về Angkor Wat
    Các nhà khảo cổ nghiên cứu đền Angkor Wat của Campuchia cho biết, một loạt con kênh đã được sử dụng như lối đi tắt để đưa 5 triệu tấn đá về xây ngôi đền này.