khối lượng của sao Diêm Vương

  • Tổng quan về sao Diêm Vương Tổng quan về sao Diêm Vương
    Trước kia nó từng được xếp hạng là một hành tinh, sao Diêm Vương hiện được coi là thành viên lớn nhất của một vùng riêng biệt được gọi là Vành đai Kuiper.