khủng long ăn thịt

  • Xác định loài khủng long ăn thịt lớn nhất Xác định loài khủng long ăn thịt lớn nhất
    Tạp chí LiveScience vừa công bố kết quả công trình nghiên cứu khoa học về loài khủng long ăn thịt lớn nhất trong lịch sử. Dẫn đầu danh sách là loài khủng long Spinosaurus (thằn lằn xương sống).