khoái lạc đến từ chân

  • Bàn chân tội lỗi Bàn chân tội lỗi
    Lần đầu tiên trên thế giới, các chuyên gia ghi nhận một tình trạng hết sức ngược đời, theo đó đối tượng buộc phải trải qua những đợt sóng khoái cảm không mong muốn đến từ bàn chân.