khu vực Trans-Baikal

  • Cây cầu "trần trụi" nhất thế giới Cây cầu "trần trụi" nhất thế giới
    Mặc dù hàng ngày vẫn oằn mình cõng các phương tiện giao thông bao gồm cả ô tô trọng tải, "cây cầu" Kuandinsky ở khu vực Trans-Baikal (Nga) thực sự được xem là "quá nguy hiểm" cho mỗi lần đi qua.