kim tự tháp bí ẩn

  • Video: Bí ẩn xây dựng Kim Tự Tháp (Phần 1) Video: Bí ẩn xây dựng Kim Tự Tháp (Phần 1)
    Bao nhiêu giả thuyết của các nhà khoa học hiện đại vẫn chưa lý giải được tại sao người Ai cập lại có thể xây dựng được công trình kiến trúc vĩ đại như vậy. Quá trình ấy diễn ra như thế nào?
  • Video: Bí ẩn xây kim tử tháp (Phần 2) Video: Bí ẩn xây kim tử tháp (Phần 2)
    khoahoc.tv đã giới thiệu với các bạn về Bí ẩn Kim tự tháp phần 1. Bài tiếp theo này sẽ giúp các bạn khám phá thêm về công trình vĩ đại này,