kim tự tháp bậc thang

  • Bí ẩn quanh kim tự tháp lâu đời nhất ở Ai Cập Bí ẩn quanh kim tự tháp lâu đời nhất ở Ai Cập
    Được xây dựng tại Saqqara khoảng 4.700 năm trước, kim tự tháp bậc thang Djoser là kim tự tháp đầu tiên của người Ai Cập. Djoser, đôi khi được đánh vần là Zoser, (mặc dù thực tế ông được gọi là Netjerykhet) là vị vua triều đại thứ ba của Ai Cập.