kinh viễn vọng ice cube

  • Viễn vọng kính băng nghiên cứu vật chất tối Viễn vọng kính băng nghiên cứu vật chất tối
    Giới khoa học đang sử dụng viễn vọng kính lớn nhất thế giới, được chôn sâu dưới Nam Cực, trong nỗ lực khám phá bí ẩn lâu nay về những phân tử cực nhỏ như neutrino, với hy vọng tìm hiểu được cách thức vũ trụ tượng hình.