lòng trắc ẩn

  • 9 điều quan trọng hơn tiền bạc 9 điều quan trọng hơn tiền bạc
    Nếu bạn không có nhiều tiền, đó không phải là lý do để bạn phải thất vọng. Một số điều có giá trị hơn tiền bạc và chúng ta phải trân trọng những điều đó.