lõi mặt trời

  • Lõi của Mặt trời trông ra sao? Lõi của Mặt trời trông ra sao?
    Để trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy cùng du hành một chuyến vào vùng lõi của Mặt Trời. Điểm khởi hành là Trái Đất của chúng ta, nơi cách bề mặt Mặt Trời 148 triệu km.