lý thuyết Columbus về bệnh giang mai

  • Bệnh giang mai có nguồn gốc từ Christopher Columbus? Bệnh giang mai có nguồn gốc từ Christopher Columbus?
    Trong năm 1492, Columbus cùng đoàn thám hiểm của mình đã giương buồm vượt đại dương đi tìm những miền đất mới. Tuy nhiên, theo nhiều tài liệu, khi Columbus và đoàn thủy thủ trở về, họ đã mang theo một căn bệnh mới được gọi là giang mai.