lược sử phát triển của máy tính

  • Lịch sử hình thành và phát triển của máy tính Lịch sử hình thành và phát triển của máy tính
    Lịch sử máy tính ngắn gọn sau đây tóm tắt các giai đoạn phát triển của máy tính, từ khởi đầu khiêm tốn cho đến những cỗ máy ngày nay ta dùng để lướt Internet, chơi game và truyền phát đa phương tiện, bên cạnh chức năng tính toán siêu tốc.