lễ hội bù nhìn

  • Lễ hội bù nhìn độc đáo ở Anh Lễ hội bù nhìn độc đáo ở Anh
    Lễ hội bù nhìn được tổ chức ở nhiều nơi trên thế giới nhưng nó đặc biệt phổ biến ở Anh - nơi sử dụng bù nhìn như một con người để bảo vệ cây xanh có từ thời xa xưa.