lịch sử hình thành mặt trăng

  • Mặt trăng đến từ đâu? Mặt trăng đến từ đâu?
    Mặt trăng không tự nhiên mà có và quay quanh Trái đất của chúng ta, đối với các nhà khoa học, nguồn gốc về sự hình thành của Mặt trăng vẫn còn là một điều bí ẩn.
  • Lịch sử hình thành Mặt trăng Lịch sử hình thành Mặt trăng
    Sau khi Mặt Trời bắt đầu tỏa sáng, các hành tinh của hệ Mặt Trời bắt đầu hình thành. Nhưng phải mất thêm khoảng hàng trăm triệu năm sau thì Mặt trăng của Trái Đất mới xuất hiện.