lỗ đen bí ẩn

  • Bí ẩn hố đen: Nơi con người phân thân? Bí ẩn hố đen: Nơi con người phân thân?
    Đúng vào khoảnh khắc bạn bước vào hố đen, thực tế sẽ chia ra làm hai phía trái ngược nhau. Ở một phía, bạn sẽ ngay lập tức bị thiêu đốt thành than, còn ở phía kia bạn sẽ rơi vào hố đen mà hoàn toàn bình an vô sự.