lỗ hổng trong tim

  • Siêu keo vá tim Siêu keo vá tim
    Tên gọi chính thức của keo này là siêu keo dính kỵ ánh sáng (HLAA) được phát triển bởi sự hợp tác của Bệnh viện Nhi Boston, MIT và Bệnh viện Phụ sản Brigham Harvard.