lỗi gene

  • Người có khả năng kỳ lạ do lỗi... gene Người có khả năng kỳ lạ do lỗi... gene
    Trên thực tế, y học đã ghi nhận nhiều trường hợp đột biến gene khiến con người có nhiều khả năng kỳ lạ như kiểm soát cảm giác không chủ ý, tự điều chỉnh nhiệt độ cơ thể...