lớp đất mới vừa được hình thành sau núi lửa phun trào