lở mồm long móng

  • Chim ruồi hút mật bằng lưỡi Chim ruồi hút mật bằng lưỡi
    Chim ruồi hút mật bằng lưỡi. Đỉa điều chỉnh nhiệt độ cơ thể trước và sau khi ăn. Gia súc không thể truyền bệnh trong khoảng thời gian 1,5 ngày sau khi có các triệu chứng của bệnh lở mồm long móng...
  • Biện pháp hiệu quả ứng phó dịch lở mồm long móng Biện pháp hiệu quả ứng phó dịch lở mồm long móng
    Bệnh lở mồm long móng ở gia súc do virus gây ra nên thường lây lan nhanh và rộng. Hiện nay bệnh chưa có thuốc đặc trị nên người chăn nuôi cần chú ý tới việc phòng bệnh để bảo vệ đàn gia súc của mình.