loài gặm nhấm lớn nhất thế giới

  • Chuột tương lai to bằng cừu Chuột tương lai to bằng cừu
    Chuột khổng lồ, với kích thước không thua gì cừu, có thể xuất hiện trên bề mặt Trái đất trong tương lai nếu chúng biết tận dụng lợi thế khi các loài động vật có vú khác tuyệt chủng.
  • Loài gặm nhấm cổ xưa nặng một tấn Loài gặm nhấm cổ xưa nặng một tấn
    Loài gặm nhấm lớn nhất thế giới sống cách đây khoảng ba triệu năm, có kích thước lớn tương đương một con trâu và nặng tới một tấn.