loài hổ

  • Giới thiệu về loài hổ và con hổ to nhất thế giới Giới thiệu về loài hổ và con hổ to nhất thế giới
    Hổ được coi là chúa sơn lâm là linh vật biểu trưng cho nhiều tín ngưỡng và tôn giáo. Ở nhiều các quốc gia Đông Á và Đông Nam Á hổ được tôn thờ và coi trọng trọng, đặc biệt có quốc gia như Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ…