luyện tập khả năng phán đoán

  • Trở thành nhà tiên tri Trở thành nhà tiên tri
    Một nhóm người trên thế giới có thể đoán được những diễn biến sự kiện trên toàn cầu, và khả năng này có thể được rèn luyện theo thời gian.