máy bay Mỹ

  • UFO xuất hiện tại Anh UFO xuất hiện tại Anh
    Người dân tại một thành phố ở phía bắc nước Anh xôn xao khi thấy một vật thể bay lạ hình tam giác trên trời.
  • UFO xuất hiện gần máy bay tại Mỹ UFO xuất hiện gần máy bay tại Mỹ
    Mauricio Ruiz, hành khách trên một chuyến bay từ thành phố New York tới thành phố Chicago, thấy một vật thể phát sáng khá gần máy bay nên đã dùng camera để ghi hình.