máy bay tiêm kích

  • Bí mật chưa giải mã của vùng Hồ lớn Bí mật chưa giải mã của vùng Hồ lớn
    Nhân viên rada nhìn thấy trên màn hình dấu của máy bay và dấu của vật thể không xác định từ từ hoà nhập thành một. Hai tháng sau, chiếc máy bay gần như không bị hư hỏng gì đang nằm dưới đáy biển Bắc được phát hiện...
  • Tiêm kích F-35 và Su-35: Mèo nào cắn mỉu nào? Tiêm kích F-35 và Su-35: Mèo nào cắn mỉu nào?
    Tờ National Interest cho rằng, nếu phải đấu tay đôi trên không thì máy bay tiêm kích F-35 của Mỹ không phải là đối thủ xứng tầm với chiến đấu cơ Su-35 của Nga.