máy bay vũ trụ

  • Máy bay vũ trụ sắp trở thành hiện thực Máy bay vũ trụ sắp trở thành hiện thực
    Máy bay vũ trụ Skylon được thiết kế với khả năng cất cánh và hạ cánh như những thế hệ máy bay truyền thống khác nhờ các đường băng. Tuy nhiên, Skylon có khả năng chuyên chở tới 15.000kg hàng hóa lên quỹ đạo.