máy gia tốc hạt lớn nhất thế giới

  • Máy gia tốc LHC bắt đầu nghỉ ngơi Máy gia tốc LHC bắt đầu nghỉ ngơi
    Ngày thứ hai, 6/12/2010 vừa qua, các nhà khoa học đã ngừng mọi thí nghiệm trên máy gia tốc hạt lớn nhất thế giới LHC. Trên trang mạng về LHC xuất hiện dòng chữ lớn “End of run 2010”.