máy in không dùng mực

  • Video: Máy in không cần dùng mực Video: Máy in không cần dùng mực
    Máy in không cần dùng mực do các nhà khoa học Hà Lan thiết kế sẽ giúp giảm đáng kể chi phí in ấn và không gây ảnh hưởng xấu tới môi trường.