máy thở áp lực cao

  • NASA chế tạo máy thở chỉ trong 37 ngày NASA chế tạo máy thở chỉ trong 37 ngày
    Nhóm nghiên cứu tin tưởng máy thở VITAL - được chế tạo nhanh hơn và sử dụng ít bộ phận hơn máy thở truyền thống - sẽ hỗ trợ an toàn cho bệnh nhân mắc COVID-19 cả ở Mỹ và trên toàn thế giới.