mây asperatus

  • Những đám mây kỳ dị trên bầu trời Những đám mây kỳ dị trên bầu trời
    Những đám mây bồng bềnh tại Cedar Rapids, bang Iowa, trong một bức ảnh không đề ngày tháng này có thể là những ví dụ về một dạng mây mới được phát hiện từ năm 1951.