mèo nhà

  • Ai là người đầu tiên thuần hóa mèo? Ai là người đầu tiên thuần hóa mèo?
    Các nhà khảo cổ học đã phát hiện những bộ xương mèo chỉ ra rằng loài mèo đã sống cùng con người lâu hơn nhiều so với những gì mà chúng ta đã biết trước đó.
  • Tại sao mèo lại kêu meo meo? Tại sao mèo lại kêu meo meo?
    Mèo nhà đặc biệt ở cách chúng biết sử dụng giọng của mình để giao tiếp với những người bạn đồng hành. Thực tế, chúng hiếm khi kêu meo meo với nhau.