mèo sói

  • Giống mèo mới lai chó sói Giống mèo mới lai chó sói
    Những con mèo có bộ lông thưa đặc biệt, hình dáng có thể lai giữa mèo và sói nhưng lại hành động giống họ nhà chó.