mùi thơm

  • Da người có thể "đánh hơi" mùi Da người có thể "đánh hơi" mùi
    Da người có thể tự ngửi thấy bản thân chúng và các mùi khác, theo một nghiên cứu mới, vốn cũng nhận diện một mùi hương dễ chịu và phổ biến, có tác dụng thúc đẩy sự hàn gắn da.