mũ bảo hiểm vô hình

  • Mũ bảo hiểm vô hình Mũ bảo hiểm vô hình
    Chị em phụ nữ từ nay sẽ không còn ngại đội mũ bảo hiểm dễ làm hư mái tóc đẹp của mình, vì họ có thể thay thế bằng một chiếc "mũ bảo hiểm vô hình".
  • Video: Giới thiệu mũ bảo hiểm vô hình Video: Giới thiệu mũ bảo hiểm vô hình
    Hai cô gái người Thuỵ Điển là Anna Haupt và Terese Alstin đã cùng nhau nghiên cứu và tạo ra một chiếc nón bảo hiểm đặc biệt dành cho người đi xe đạp, đặt tên là Hovding.