mưa dông

  • Trị chứng lạnh tay, chân Trị chứng lạnh tay, chân
    Tay chân lạnh như kem dù đã ủ trong tất, găng dày và ngay cả khi chui vào chăn ấm thì tình trạng này cũng kéo dài tưởng như không dứt. Để trị được chứng khó chịu này, bạn cần biết rõ nguyên nhân.
  • Rào cản ngăn vó ngựa Mông Cổ tràn vào châu Âu Rào cản ngăn vó ngựa Mông Cổ tràn vào châu Âu
    Những đầm lầy hình thành ở Hungary vào mùa xuân năm 1242 đập tan tham vọng xâm chiếm toàn bộ châu Âu của đế chế Mông Cổ.