mưa sao băng đẹp nhất năm

  • Miền Bắc khó ngắm mưa sao băng đẹp nhất năm Miền Bắc khó ngắm mưa sao băng đẹp nhất năm
    Đêm 14/12, rạng 15/12, một trận mưa sao băng thuộc loại đẹp nhất trong năm 2010 sẽ xảy ra trên bầu trời. Tuy nhiên, người dân khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ ngắm sao băng thuận lợi hơn miền Bắc.