mảnh xương hóa thạch

  • Mảnh xương tiết lộ "chuyện yêu ngoại chủng" của người hiện đại Mảnh xương tiết lộ "chuyện yêu ngoại chủng" của người hiện đại
    Các nhà nhân chủng học từ lâu vẫn chưa xác định được người hiện đại có giao thiệp nhiều tới mức nào với người Neanderthal và khi nào thì điều đó xảy ra. Hiện, một hóa thạch xương hàm 40.000 năm tuổi ở Romania đã hé lộ cả 2 giống người vẫn tiếp tục "quan hệ ngoại chủng" ở châu Âu, sau khi tiếp xúc ở Trung Đông.