mắt sinh học

  • Những sáng chế “điên rồ” của Google Những sáng chế “điên rồ” của Google
    Google thường được biết đến với những dự án mang tính đột phá. Từ xe tự hành cho đến drone giao hàng, người khổng lồ công nghệ luôn luôn có những dự án độc đáo cho tương lai.