mực ống Octopoteuthis deletron

  • Loài duy nhất biết tự chặt tay để phòng vệ Loài duy nhất biết tự chặt tay để phòng vệ
    Nhà nghiên cứu Stephanie Bush tại Viện Nghiên cứu Monterey Bay Aquarium mới phát hiện ra loài mực ống Octopoteuthis deletron có khả năng tự cắt bỏ một phần tua tay của mình khi tấn công hoặc khi bị kẻ thù tấn công để phòng vệ.
  • Video: Mực tự cắt tay để đánh lạc hướng kẻ thù Video: Mực tự cắt tay để đánh lạc hướng kẻ thù
    Loài mực ống râu dài Octopoteuthis deletron dưới biển sâu ở khu vực Đông Bắc Thái Bình Dương có thể tự đứt râu (tay) để tự vệ. Khi tiếp xúc với kẻ thù, loài mực này sẽ tự động phản công và để lại vài chiếc râu trên cơ thể kẻ thù.