mực sinh học

  • Máy in sinh học 3D đầu tiên sử dụng tế bào gốc Máy in sinh học 3D đầu tiên sử dụng tế bào gốc
    Viện Vật lý nước Anh (IOP) ngày 4/2 đăng tải kết quả nghiên cứu trên tạp chí Sản xuất sinh học (Biofabrication) cho biết, lần đầu tiên các nhà khoa học đã "in" được các bộ phận nội tạng 3 chiều (3D) bằng cách sử dụng tế bào gốc phôi người.