micorrizas

  • Kỹ thuật tăng 50% khả năng sinh trưởng của cây Kỹ thuật tăng 50% khả năng sinh trưởng của cây
    Một nhóm các nhà khoa học Mexico thuộc Trung tâm nghiên cứu Cinvestav mới đây đã phát triển thành công một hoạt chất và kỹ thuật mới cho phép tăng 50% khả năng sinh trưởng của cây trồng cũng như tăng sức đề kháng và thích ứng nhanh với điều kiện khô hạn.